Taśmy bhp – kiedy są wymagane?

Taśmy bhp – kiedy są wymagane?

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa sprawnego funkcjonowania wielu firm, szkół i służb. Przez zachowywanie ostrożności i stosowanie się do określonych zasad, ilość wypadków przy pracy jest znacznie mniejsza, a i samo prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia spada. Pracownicy, którzy nauczeni są postępowania w sytuacjach awaryjnych mogą nawet przyczynić się do uratowania życia, na przykład udzielając w razie wypadku pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. Bhp rządzi się swoimi prawami, nakazując używanie między innymi kasków, kamizelek odblaskowych, odpowiednich butów czy taśm.

Taśmy bhp możemy zauważyć nawet na co dzień, przechodząc w pobliżu rusztowań, ale także wykorzystywane są na imprezach masowych w celu odgradzania lub oznaczania. Zazwyczaj taka taśma ma na sobie biało-czerwone lub żółto-czarne pasy. Mogą być one dostosowane do rozwieszania i owijania bądź posiadają warstwę kleju, którą używa się tak jak taśmę klejącą. Oznacza się nią obiekty, z których nie trzeba będzie jej szybko usuwać, na przykład wysoki stopień. Te pierwsze z kolei muszą jednocześnie być wytrzymałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych, jak i tym samym łatwe do usunięcia. Taśmę bhp może kupić każdy. Co jednak, jeżeli jej używanie jest związane z naszą pracą? Kiedy wymaga się użycia taśmy bhp?

Kiedy użycie taśmy bhp jest obowiązkowe?

Jeżeli nasza praca wymaga używania taśmy bhp w określonych sytuacjach, jesteśmy zobowiązani do znajomości definicji i przepisów prawa, które o tym mówią. W służbach mundurowych, takich jak Policja czy Straż Pożarna używa się oznaczonych taśm z napisem służby. Używa się jej wówczas do oznaczania i odgradzania miejsc wypadku w ten sposób, by wszystkie służby na miejscu mogły swobodnie poruszać się i wykonywać swoje obowiązki.

Kolor używanej taśmy bhp ma również bardzo duże znaczenie. Taśmą z żółto-czarnymi pasami oznacza się miejsca, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, na przykład opuszczone budynki.
Taśmą koloru biało-czerwonego oznacza się miejsca niebezpieczne, takie jak roboty budowlane czy prace naziemne.

Sytuacje, w których używanie taśm bhp jest obowiązkowe to między innymi:
– Prowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich i usuwanie awarii
– Oznaczanie wysokich stopni, pochylni dla niepełnosprawnych i barier architektonicznych
– Oznaczanie dróg ewakuacyjnych
– Przy organizacji imprez masowych

Aby szczegółowo dowiedzieć się o wymogach prawnych co do stosowania taśm bhp, warto zapoznać się z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.