Przeciski pneumatyczne alternatywą dla wykopów

Przeciski pneumatyczne alternatywą dla wykopów

Przeciski pneumatyczne są metodą, pozwalającą na przeprowadzenie na danym terenie rurociągu bez wykonywania klasycznych wykopów pod kładzione rury.

Przecisk pneumatyczny wykonuje się, przeprowadzając przez grunt na wyznaczonym odcinku przebijak pneumatyczny (tzw. kreta). Przebijak ten jednocześnie wciąga rury. Możliwe jest też położenie rur na późniejszym etapie, podczas wyciągania kabli zasilających przebijak. W takim wypadku rury są wciągane z wykopu docelowego.

Przeciski pneumatyczne – zalety i ograniczenia metody

Przebijak pneumatyczny umożliwia szybsze i wydajniejsze kładzenie rur, niż klasyczna technologia wykopowa. Brak konieczności dokonywania wykopów powoduje też oszczędności po stronie firmy, która kładzie rury.

Przebijak pneumatyczny nie jest jednak rozwiązaniem, które można zastosować w każdych warunkach. Metoda ta ma swoje ograniczenia.

Po pierwsze, jednorazowo tą metodą można położyć rurociąg o długości od 20 do 50 m (im większa średnica, tym krótszy rurociąg). Jedynie w korzystnych warunkach gruntowych i tylko z rurami o określonych średnicach możliwe jest położenie jednorazowo do 100 m rury.

Po drugie, metoda przecisków pneumatycznych jest metodą zasadniczo niesterowalną. Oznacza to, że dokładność wykonania rurociągu maleje wraz z jego długością. Przyjmuje się, że dokładność, z jaką został wykonany rurociąg, zbudowany przy użyciu technologii przecisków pneumatycznych, to od 1% do 2% długości jednego przecisku w poziomie.

Po trzecie, przebijak pneumatyczny jest o wiele mniej efektywny w gruntach nawodnionych, gdzie zachodzi mniejsze tarcie powierzchniowe.

Rodzaje przecisków pneumatycznych

Jednym z najczęściej stosowanych podziałów jest ten ze względu na sposób kontroli kierunku przecisku.

1. Przecisk pneumatyczny niesterowany

Wykonuje się go przebijakiem typu kret. Kierunek przecisku ustala się natomiast, odpowiednio ustawiając przebijak w wykopie początkowym. Tempo przesuwu przebijaka wynosi od 3 do 30 m/h.

2. Przecisk pneumatyczny sterowany przebijakiem pneumatycznym

W głowicy przebijaka umieszczona zostaje radiowa sonda nadawcza. Łączy się ona z lokalizatorem z wyświetlaczem, przemieszczanym przez operatora w miarę postępu prac.

Przebijakiem można na bieżąco sterować, wykorzystując nastawną głowicę przebijaka. Można ją w każdej chwili pochylić lub nawet obrócić. Za poruszanie głowicą odpowiada jej wąż sterujący, będący jednocześnie przewodem zasilającym.

Minimalny promień skrętu głowicy jest równy 30 m. Sterowany radiowo przebijak pneumatyczny pozwala kłaść rury o średnicy do 63 mm.